گـالری تصاویر

اطلاعات تماس

  • تهران، خیابان فرشته، خیابان تختی
  • info@divine_design_studio.com
  • 021-26376516 , 021-26376511
    021-22394125 , 09126193202

انواع سبک معماری در جهان چیست؟

سبک معماری بومی (Vernacular Architecture)

سبک معماری مصری (Egyptian Architecture)

سبک معماری یونانی (Greek Architecture)

سبک معماری رومی (Roman Architecture)

سبک معماری گوتیک (Gothic Architecture)

سبک معماری اسلامی (Islamic Architecture)

سبک معماری کلاسیک (Classical Architecture)

سبک معماری رنسانس (Renaissance architecture)

سبک معماری هنر نو (Art Nouveau)

سبک معماری آرت دکو (Art deco)

سبک معماری مدرن (Modernism)

سبک معماری بروتالیسم (Brutalism Architecture)

سبک معماری صنعتی (Industrial Architecture)

سبک معماری بین الملل (International Architecture)

سبک معماری متابولیسم (Metabolism Architecture)

سبک معماری ارگانیک (Organic Architecture)

سبک معماری های-تک (High-Tech Architecture)

سبک معماری پست مدرن (Post-Modernism Architecture)

سبک معماری پایدار (Sustainable Architecture)

معماری بیونیک (Bionic Architecture)