گـالری تصاویر

اطلاعات تماس

  • تهران، خیابان فرشته، خیابان تختی
  • info@divine_design_studio.com
  • 021-26376516 , 021-26376511
    021-22394125 , 09126193202

بام های سبز یا همان Green Roof

بام های سبز یا همان Green Roof

امروزه شهرها از دو نماد جغرافيايي (محيط طبيعي، اجتماعي و اقتصادي) و مصنوعي (محيط انسان ساخت – معماري) بهره مند هستند. بشر امروزه در پي فعاليت هاي روزانه و در تکاپو براي گذران زندگي روزمره و معاش خود و در جهت احداث مسکن، چه به عنوان سرپناه و چه به منظور سرمايه گذاري، مسمترا اين دو نماد را تغيير شکل مي دهد و محيط زيست شهري را دگرگون مي سازد. در اين فرايند فضاهاي سبز، باغ ها و جنگل ها تبديل به آسمان خراش ها و شهرک هاي مسکوني مي شوند.

آهن و آجر، سيمان و سنگ جايگزين سيماي ساختماني شهرها که روزگاراني علاوه بر تامين محل سکونت انسان چشم اندازي سبز و زيبا در اختيار وي قرار مي داد شده است. شهرنشينان امروزي گاهي که به درون خود مي نگرند با احساس خلائي عميق از دستيابي به طبيعت خود را به دور از آسايش و آرامش راستين مي يابند. در مقابله با اين مشکل، بشر از گذشته هاي دور به ايجاد بام هاي سبز يا باغ بام ها به عنوان راه حلي مناسب براي آشتي دوباره با طبيعت و تغيير چشم انداز شهري روي آورده است. در واقع بام سبز استفاده از فضاهاي بلا استفاده و بي روح ساختمان هاي شهري در جهت ايجاد لکه هاي سبز مي باشد. اين امر علاوه بر جنبه زيبائي شناختي شهر موجب تلطيف هوا (در مقياس ميکرو کليما) و کاهش آلودگي هوا و نهايتا بهبود محيط زيست ساکنان شهر مي گردد.